Tin tức, bài viết mới nhất về :

Con gái Đặng Văn Thành

Đặng Văn Thành và những trải nghiệm thương trường

Đặng Văn Thành và những trải nghiệm thương trường

9/16/2014 6:26:00 AM

“Cuộc đời doanh nhân của tôi khác với nhiều người. Từ những ngày đầu khởi nghiệp, tôi đã ý thức vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tiễn nâng lên thành lý luận, chia sẻ cho các thế hệ...

Tags: Đặng Văn Thành, Con gái Đặng Văn Thành, Thành Thành Công Tây Ninh, Thành Thành Công, mía đường, Sacombank, Đặng Huỳnh Ức My, thương trường, doanh nhân, doanh nghiệp