# Behind The Numbers

Lợi nhuận của Thế giới di động xuống thấp nhất trong 10 năm

Lãi ròng năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động chỉ đạt gần 167 tỉ đồng, trong khi năm 2022 lãi gần 4.100 tỉ đồng. Đây là lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ năm 2013 đến nay.

Xem tiếp >>