Video

Kinh tế vĩ mô

Hà Nội công khai nhiều đơn vị nợ tiền tỷ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội một số địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách các đơn vị sử dụng lao động nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 2 tháng trở lên.