Kinh tế vĩ mô

3 luật bất động sản thi hành sớm, hóa giải “nút thắt” thị trường?

Khi ba bộ luật (Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản) chính thức có hiệu lực sẽ mang đến lời giải cho những điểm nghẽn lâu nay của thị trường BĐS.