Video

Kinh tế vĩ mô

Gói hỗ trợ lãi suất 2%: Kết quả cho vay hạn chế, sớm lập đoàn công tác để gỡ khó khăn

Theo NHNN, sau gần 3 tháng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31, kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại vẫn còn hạn chế.