Tin tức, bài viết mới nhất về :

Thành Thành Công hợp tác BIDV

Thành Thành Công có thêm nguồn tài chính từ thỏa thuận hợp tác cùng BIDV

Thành Thành Công có thêm nguồn tài chính từ thỏa thuận hợp tác cùng BIDV

7/13/2019 8:31:00 AM

Theo đó, trong 3 năm từ 2019 đến 2023, BIDV sẽ hỗ trợ tín dụng và cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng phù hợp cho Thành Thành Công cũng như các khách hàng của họ.

Tags: Thành Thành Công, bidv, Thành Thành Công hợp tác BIDV, Đặng Văn Thành