Tin tức, bài viết mới nhất về :

miễn nhiệm ông Hà Văn Thắm

OCH chính thức miễn nhiệm ông Hà Văn Thắm

OCH chính thức miễn nhiệm ông Hà Văn Thắm

11/21/2014 1:31:43 PM

Ông Hà Trọng Nam, anh trai ông Hà Văn Thắm được bổ nhiệm tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế vị trí của em trai.

Tags: och, hà văn thắm, hà trọng nam, ngân hàng, miễn nhiệm ông Hà Văn Thắm