Tin tức, bài viết mới nhất về :

đấu giá đất

Hà Nội thu 2.426 tỷ đồng từ đấu giá đất

Hà Nội thu 2.426 tỷ đồng từ đấu giá đất

9/19/2016 10:45:32 AM

Qua 8 tháng triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) năm 2016, toàn thành phố đã có 15 đơn vị tổ chức đấu giá QSDĐ với diện tích 21,3ha, tổng số tiền thu về từ việc bán đấu...

Tags: đấu giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất, UBND thành phố hà Nội, hoàn thành chỉ tiêu