Tin tức, bài viết mới nhất về :

phim đầu tay

Đừng tìm JV nữa, anh của ngày xưa chết rồi!

Đừng tìm JV nữa, anh của ngày xưa chết rồi!

10/26/2019 8:37:43 AM

"Không thể bắt người ta phải chấp nhận con người mới của mình khi hình ảnh cũ quá có dấu ấn. JV của trước đây thực sự là một phần tuổi trẻ trong mình. Tuy nhiên nó chỉ là một phần nhỏ...

Tags: viết kịch bản, phim đầu tay, quan hệ tốt