Tin tức, bài viết mới nhất về :

cà phê chuỗi

Kinh doanh cà phê chuỗi: Cuộc đua đường dài

Kinh doanh cà phê chuỗi: Cuộc đua đường dài

12/1/2016 9:02:00 AM

Theo nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn (IPSARD), bình quân một người Việt Nam tiêu thụ khoảng 0,5kg cà phê/năm, rất thấp so với Brazil (5 -...

Tags: cà phê chuõi, kinh doanh, coffee

Văn hóa café ở ba nước châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan

Văn hóa café ở ba nước châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan

1/7/2014 11:31:42 AM

Văn hóa cà phê không đơn giản là một thứ tự phát triển, mà có thể bị thúc đẩy bởi yếu tố ngoại.

Tags: việt nam, trung quốc, thái lan, ba nước châu á, văn hóa cà phê, cà phê chuỗi, cà phê tư nhận