Tin tức, bài viết mới nhất về :

Sa sút phong độ

Vì sao các sếp thường 'ưa' khiển trách hơn là khen ngợi nhân viên?

Vì sao các sếp thường 'ưa' khiển trách hơn là khen ngợi nhân viên?

14/10/2016 09:35:16 PM

Đáp án của câu hỏi này liên quan đến một hiện tượng trong thống kê học- sự hồi quy về mức bình quân.

Tags: trải nghiệm thực tế , sa sút phong độ , sếp , nhân viên

[Kinh tế học vui] Vì sao dù khen thưởng tốt đến mấy, cũng có lúc nhân viên giỏi của bạn mất phong độ?

[Kinh tế học vui] Vì sao dù khen thưởng tốt đến mấy, cũng có lúc nhân viên giỏi của bạn mất phong độ?

23/03/2016 07:27:00 AM

Các nhân viên cũng giống như vận động viên khi không phải lúc nào cũng làm việc với phong độ không đổi. Có những tuần họ làm việc tốt và có những tuần làm việc dưới mức trung bình.

Tags: kinh tế học , Vận động viên , sa sút phong độ , lao động , quản lý , nhân viên , cà phê sáng