Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghị quyết Đại hội

Đất nước hòa bình, ổn định để phát triển bền vững

Đất nước hòa bình, ổn định để phát triển bền vững

28/01/2017 01:53:00 PM

Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm mới 2017.

Tags: tổng bí thư , thành tựu nổi bật , Nghị quyết Đại hội , đại hội đảng

Bốn hạn chế lớn có thể khiến siêu Ủy ban 100 tỷ USD sẽ chỉ là... trên giấy

Bốn hạn chế lớn có thể khiến siêu Ủy ban 100 tỷ USD sẽ chỉ là... trên giấy

22/07/2016 09:26:00 AM

Việc thành lập Ủy ban đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước có thể khiến cho quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại DN chậm lại, ảnh hưởng đến mục tiêu thu hẹp DNNN mà Chính phủ đang đặt ra.

Tags: quản lý doanh nghiệp , vốn nhà nước , 100 tỷ usd , cổ phần hóa , Nghị quyết Đại hội , sử dụng vốn nhà nước , đại hội đảng , Bộ Tài chính

Ông Đinh La Thăng: Nghị quyết chỉ có sức sống khi thôi thúc người dân hành động

Ông Đinh La Thăng: Nghị quyết chỉ có sức sống khi thôi thúc người dân hành động

26/06/2016 09:07:00 AM

Trong hai ngày 23 và 24/6, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của TP để học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Tags: hội nghị cán bộ , Nghị quyết Đại hội , Đại hội đại biểu toàn quốc , bí thư thành ủy

Sếp một doanh nghiệp họ nhà Sông Đà bị đòi lại 50% lương vì làm ăn bết bát

Sếp một doanh nghiệp họ nhà Sông Đà bị đòi lại 50% lương vì làm ăn bết bát

01/04/2016 11:36:30 AM

Tổng số thù lao được nhận là 529 triệu đồng nhưng sau khi Đại hội cổ đông, 9 lãnh đạo bị thu hồi 319 triệu đồng vì làm việc không đạt kế hoạch đề ra.

Tags: Đại hội cổ đông , Đại hội cổ đông thường niên , LỢI NHUẬN HỢP NHẤT , Nghị quyết Đại hội , sản xuất kinh doanh , thu nhập bình quân , chi trả cổ tức , kết quả kinh doanh , ban kiểm soát , lợi nhuận trước thuế

Cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ công trình cơ bản để tiết kiệm

Cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ công trình cơ bản để tiết kiệm

05/02/2016 01:46:01 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Tags: lễ động thổ , thủ tướng chính phủ , thực hành tiết kiệm , chống lãng phí , mục tiêu tăng trưởng , Nghị quyết Đại hội , chi thường xuyên , chi tiêu ngân sách