Tin tức, bài viết mới nhất về :

LỢI NHUẬN HỢP NHẤT

Sếp một doanh nghiệp họ nhà Sông Đà bị đòi lại 50% lương vì làm ăn bết bát

Sếp một doanh nghiệp họ nhà Sông Đà bị đòi lại 50% lương vì làm ăn bết bát

01/04/2016 11:36:30 AM

Tổng số thù lao được nhận là 529 triệu đồng nhưng sau khi Đại hội cổ đông, 9 lãnh đạo bị thu hồi 319 triệu đồng vì làm việc không đạt kế hoạch đề ra.

Tags: Đại hội cổ đông , Đại hội cổ đông thường niên , LỢI NHUẬN HỢP NHẤT , Nghị quyết Đại hội , sản xuất kinh doanh , thu nhập bình quân , chi trả cổ tức , kết quả kinh doanh , ban kiểm soát , lợi nhuận trước thuế

Quá trình tái cơ cấu của Vietnam Airlines sẽ giảm 4.000 lao động trong năm 2016

Quá trình tái cơ cấu của Vietnam Airlines sẽ giảm 4.000 lao động trong năm 2016

05/01/2016 04:40:00 PM

Năm 2016 Vietnam Airlines sẽ tiến hành tái cơ cấu giảm 35% số lao động từ 10.900 người năm 2015 xuống còn 6.900 người.

Tags: tái cơ cấu , Tổng công ty hàng không , hàng không việt nam , kết quả kinh doanh , lợi nhuận trước thuế , cổ phần hóa , phạm viết thanh , LỢI NHUẬN HỢP NHẤT

Mỗi nhân viên Vietnam Airlines làm ra 5,3 tỷ đồng trong năm 2015

Mỗi nhân viên Vietnam Airlines làm ra 5,3 tỷ đồng trong năm 2015

05/01/2016 01:49:00 PM

Năng suất lao động bình quân của Vietnam Airlines (VNA) đạt 5,3 tỷ đồng/lao động trong năm 2015. Và hãng hàng không này tiếp tục đặt mục tiêu năm 2016 mỗi nhân viên làm ra 8,8 tỷ đồng.

Tags: nhân viên Vietnam Airlines , năng suất lao động , hãng hàng không , phạm viết thanh , Tổng công ty hàng không , ngân sách nhà nước , sản lượng vận chuyển , LỢI NHUẬN HỢP NHẤT

Vietnam Airlines đạt 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Vietnam Airlines đạt 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

10/10/2015 02:15:00 PM

Tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 52.500 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt trên 1.300 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Tags: tỷ đồng lợi nhuận , LỢI NHUẬN HỢP NHẤT , hàng không việt nam , năng suất lao động , Tăng năng suất lao động , Vietnam Airlines