Sếp một doanh nghiệp họ nhà Sông Đà bị đòi lại 50% lương vì làm ăn bết bát

01/04/2016 11:36 AM | Kinh doanh

Tổng số thù lao được nhận là 529 triệu đồng nhưng sau khi Đại hội cổ đông, 9 lãnh đạo bị thu hồi 319 triệu đồng vì làm việc không đạt kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (Mã CK: SDP) vừa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên diễn ra ngày 30/3.

Trong bản nghị quyết nêu rõ doanh thu năm 2015 SDP đạt 710 tỷ đồng, đạt 93,61% so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3,97 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đề ra là 15,39 tỷ đồng, chỉ đạt 25% kế hoạch.

Do kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, mức thù lao dành cho 9 thành viên thuộc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 có sự thay đổi.

Cụ thể, trong năm 2015, công ty đã chi trả cho lãnh đạo tổng cộng 529 triệu đồng tiền thù lao. Phương án chi trả được đề ra từ năm 2015 là 210 triệu đồng.

Do vậy, theo nghị quyết, doanh nghiệp sẽ thu hồi gần 319 triệu đồng từ các lãnh đạo nêu trên.

Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu 673 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức chi trả cổ tức dự kiến là 5%.

Nếu đạt kế hoạch nói trên, Chủ tịch HĐQT công ty sẽ được hưởng mức thù lao 30 triệu đồng mỗi tháng, các thành viên khác dao động từ một đến 12 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị quyết cũng nêu rõ, mức thù lao đó được hưởng trên cơ sở công ty hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 do Đại hội cổ đông thông qua. Nếu lợi nhuận đạt dưới 100%, mức thù lao sẽ được quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được dựa trên kế hoạch. Nếu lợi nhuận vượt thì được hưởng từ 10-20% phần tăng thêm.

Tô Mạn

Cùng chuyên mục
XEM