Tin tức, bài viết mới nhất về :

Làm việc ban đêm

Tại sao tăng lương tối thiểu có thể là... tin buồn với người lao động?

Tại sao tăng lương tối thiểu có thể là... tin buồn với người lao động?

23/11/2015 01:50:09 PM

Khi gánh nặng đè lên vai doanh nghiệp, đương nhiên họ sẽ tìm cách để "san sẻ" sang cho người khác. Tăng lương tối thiểu, thoạt nghe có vẻ vui, nhưng lại là tin buồn cho không chỉ lao động mà cả những người đang chưa có việc làm, những sinh viên sắp ra trường,...

Tags: lương tối thiểu , mức lương tối thiểu vùng , mức lương tối thiểu , Lương tối thiểu vùng , tăng lương tối thiểu , nghị định quy định , hội đồng tiền lương , chế độ tiền lương , làm việc ban đêm , Hội đồng tiền lương quốc gia , nhu cầu sống tối thiểu