Tin tức, bài viết mới nhất về :

huấn luyện nhân viên

Đào tạo và huấn luyện nhân viên: Bạn đã làm việc đó chưa?

Đào tạo và huấn luyện nhân viên: Bạn đã làm việc đó chưa?

6/5/2015 8:37:59 AM

Ở bất kỳ công ty nào, ngoài những cá thể xuất sắc chúng ta cũng cần những nhân viên làm đúng và tốt vai trò của họ để cho guồng quay hoạt động trong phòng ban và công ty được suôn sẻ hơn.

Tags: nhà quản lý, người quản lý, thời gian biểu, hiệu quả công việc, đào tạo, huấn luyện, nhân viên, công ty, quản lý, huấn luyện nhân viên, việc huấn luyện, đào tạo huấn luyện, khả năng làm việc, vai trò quan trọng

Khuyến khích tinh thần dám chấp nhận thất bại

Khuyến khích tinh thần dám chấp nhận thất bại

9/13/2014 8:56:16 AM

Khuyến khích nhân viên dám “chấp nhận thất bại” sẽ làm cho việc phát triển nhân viên thuận lợi và thành công hơn là chỉ thuần ca ngợi những thành công quá khứ của họ.

Tags: nhân viên, quản lý, thất bại, thành công, phát triển, ca ngợi, chấp nhận, thuận lợi, đào tạo nhân viên, quản lý nhân viên, huấn luyện nhân viên, chấp nhận thất bại, chìa khóa thành công

5 cách giúp nhân viên phát triển

5 cách giúp nhân viên phát triển

7/24/2014 7:32:00 AM

Theo một nghiên cứu gần đây, yếu tố để phân biệt giữa một nhà quản lý tầm trung và một nhà lãnh đạo giỏi chính là khả năng huấn luyện cho nhân viên của mình.

Tags: nhân viên, quản trị, nhà quản lý, huấn luyện nhân viên, quản lý nhân sự, bí quyết quản trị, năng lực nhân viên

Nghệ thuật dùng nhân viên huấn luyện nhân viên

Nghệ thuật dùng nhân viên huấn luyện nhân viên

7/9/2014 7:07:27 AM

Doanh nghiệp không phải là những tòa nhà nơi doanh nghiệp hoạt động, mà chính người quản lý cùng nhân viên của mình ra những quyết định và thực hiện chúng thành công.

Tags: công ty, quản trị, chiến lược, nhân viên mới, đào tạo nhân viên, chiến lược nhân sự, huấn luyện nhân viên

Nhân viên của bạn có học hỏi được gì từ công việc?

Nhân viên của bạn có học hỏi được gì từ công việc?

6/12/2014 3:37:51 PM

Khi giao những công việc mang tính thử thách, người quản lý cần biết nhân viên mình học hỏi được gì qua công việc đó.

Tags: nhân viên, quản trị, sếp, đào tạo nhân viên, huấn luyện nhân viên, học hỏi từ công việc, kinh nghiệm quản trị

Làm sao thay đổi thái độ tiêu cực của nhân viên?

Làm sao thay đổi thái độ tiêu cực của nhân viên?

4/28/2014 9:42:09 AM

Làm sao để nhân viên thay đổi thái độ và hành vi cho tích cực hơn? Đây là một câu hỏi rất đời thường và có nhiều cách giải đáp.

Tags: quản lý, tiêu cực, đào tạo nhân viên, huấn luyện nhân viên, ý thức

Làm sao để đánh thức sức sáng tạo ở nhân viên?

Làm sao để đánh thức sức sáng tạo ở nhân viên?

4/21/2014 4:05:03 PM

Khi nhân viên bày tỏ ý muốn thôi việc vì họ không thể sáng tạo trong công việc trong một môi trường trùng điệp các quy trình, những nhà quản lý phải bắt đầu từ đâu và làm gì?

Tags: nhân viên, sáng tạo, nhà quản lý, đào tạo nhân viên, sáng kiến, huấn luyện nhân viên, môi trường sáng tạo