Tin tức, bài viết mới nhất về :

đáng đồng tiền bát gạo

Ngày tàn đã đến, chẳng mấy ai còn nghĩ rằng iPhone đáng tiền

Ngày tàn đã đến, chẳng mấy ai còn nghĩ rằng iPhone đáng tiền

11/6/2016 10:17:00 AM

Apple đang phải đôí mặt với một vấn đề nan giải: nhiều người không còn cho rằng "táo khuyết" mang đến những sản phẩm "đáng đồng tiền bát gạo", theo một khảo sát mới đây được thực hiện bởi...

Tags: 5 quốc gia, đáng đồng tiền bát gạo, iPhone