Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đại hội Đảng 12

Việt Nam tầm nhìn 20 năm tới: DN tư nhân sẽ đóng vai chính

Việt Nam tầm nhìn 20 năm tới: DN tư nhân sẽ đóng vai chính

5/31/2016 9:15:02 AM

Nhiệm vụ của Nhà nước là phải hỗ trợ khối DN tư nhân phát triển, để từ đó, đến lượt mình các DN tư nhân sẽ thúc đẩy cả nền kinh tế đi lên mạnh mẽ.

Tags: khu vực tư nhân, Chủ tịch VCCI, đại hội đảng, Đại hội Đảng 12, ông vũ tiến lộc, đầu tư việt nam, triển vọng kinh tế

Đại hội Đảng 12: “Chờ quyết sách lớn cải cách thể chế”

Đại hội Đảng 12: “Chờ quyết sách lớn cải cách thể chế”

1/20/2016 1:43:10 PM

“Đại đa số người dân đều mong muốn lãnh đạo nhiệm kỳ mới là những người có tư duy đổi mới”...

Tags: đại hội đảng, Đại hội Đảng 12, quyết sách lớn, cải cách thể chế, người lãnh đạo, lãnh đạo mới, tư duy đổi mới

Thủ tục bầu Ban Bí thư như thế nào?

Thủ tục bầu Ban Bí thư như thế nào?

12/24/2015 1:26:00 PM

Hướng tới Đại hội Đảng 12 và giúp bạn đọc tìm hiểu Quy chế bầu cử trong Đảng, infonet.vn trích đăng trình tự, thủ tục bầu Ban Bí thư từ Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp...

Tags: Ban Bí thư, đại hội đảng, Đại hội Đảng 12, ban chấp hành trung ương, ban hành quy chế, Đoàn chủ tịch