Tin tức, bài viết mới nhất về :

tư duy đổi mới

Đại hội Đảng 12: “Chờ quyết sách lớn cải cách thể chế”

Đại hội Đảng 12: “Chờ quyết sách lớn cải cách thể chế”

1/20/2016 1:43:10 PM

“Đại đa số người dân đều mong muốn lãnh đạo nhiệm kỳ mới là những người có tư duy đổi mới”...

Tags: đại hội đảng, Đại hội Đảng 12, quyết sách lớn, cải cách thể chế, người lãnh đạo, lãnh đạo mới, tư duy đổi mới

8 nguyên tắc xây dựng ê-kíp đổi mới của CEO

8 nguyên tắc xây dựng ê-kíp đổi mới của CEO

8/21/2014 9:30:59 AM

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, đổi mới và liên tục đổi mới là yêu cầu cấp thiết đối với sự tồn tại của doanh nghiệp (DN), mà giám đốc điều hành (CEO) phải là người...

Tags: CEO, tái cấu trúc, nhóm lợi ích, tư duy đổi mới, êkíp, nguyên tắc quản lý