Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đoàn chủ tịch

Thủ tục bầu Ban Bí thư như thế nào?

Thủ tục bầu Ban Bí thư như thế nào?

12/24/2015 1:26:00 PM

Hướng tới Đại hội Đảng 12 và giúp bạn đọc tìm hiểu Quy chế bầu cử trong Đảng, infonet.vn trích đăng trình tự, thủ tục bầu Ban Bí thư từ Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp...

Tags: Ban Bí thư, đại hội đảng, Đại hội Đảng 12, ban chấp hành trung ương, ban hành quy chế, Đoàn chủ tịch

Quy trình bầu Bộ Chính trị như thế nào?

Quy trình bầu Bộ Chính trị như thế nào?

12/3/2015 8:23:15 PM

Nhiều bạn đọc quan tâm và muốn biết quy trình bầu Bộ Chính trị như thế nào. Dưới đây là câu trả lời về quy trình bầu Bộ Chính trị được đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tags: Đoàn chủ tịch, công bố kết quả, tổng bí thư, lập danh sách