Tin tức, bài viết mới nhất về :

Sân sau của doanh nghiệp

Không ít bộ, ngành coi nông nghiệp là “sân sau” của doanh nghiệp

Không ít bộ, ngành coi nông nghiệp là “sân sau” của doanh nghiệp

23/01/2016 03:53:00 PM

“Không ít bộ, ngành và địa phương còn coi nông dân, nông nghiệp là “sân sau của công nghiệp, doanh nghiệp”...

Tags: nguyễn quốc cường , chủ tịch hội nông dân , đô thị hóa , Đại hội Đảng 12 , phát triển nông nghiệp , tiêu thụ nông sản , sân sau của doanh nghiệp , kinh tế nông thôn , thị trường