Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cầm chuông về đánh xứ ta

CEO Phúc Sinh: Làm quản lý không chỉ lo ‘ăn ngon mặc đẹp’, mà phải quan tâm tới sức khỏe tinh thần và phát triển năng lực cho nhân viên

CEO Phúc Sinh: Làm quản lý không chỉ lo ‘ăn ngon mặc đẹp’, mà phải quan tâm tới sức khỏe tinh thần và phát triển năng lực cho nhân viên

16/02/2022 09:23:46 PM

Theo quan điểm của ông Phan Minh Thông – Chủ tịch kiêm CEO Phúc Sinh, làm quản lý rất cô đơn, phải hy sinh và cố gắng nhiều. Bởi, các CEO không chỉ lo ‘ăn ngon mặc đẹp’, mà phải quan tâm tới sức khỏe tinh thần và phát triển năng lực cho nhân viên. Dù CEO có suy sụp như thế nào, thì trước mặt nhân viên cũng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho họ.

Tags: phan minh thông , phúc sinh , vua hồ tiêu , CafeTalk số 08 , Cầm chuông về đánh xứ ta