Tin tức, bài viết mới nhất về :

Shigenobu Nagamori

Phong cách quản trị lập dị của Shigenobu Nagamori

Phong cách quản trị lập dị của Shigenobu Nagamori

8/19/2015 9:27:35 AM

Dưới sự lãnh đạo của Nagamori, doanh số bán của Nidec đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 1998.

Tags: Shigenobu Nagamori, Nidec, quản trị, phong cách quản trị, lập dị, đâm mê, lòng nhiệt thành, nhà quản lý, nhà sáng lập, nhà lãnh đạo

Chiến lược kinh doanh của tỷ phú giàu thứ 23 Nhật Bản tại Việt Nam

Chiến lược kinh doanh của tỷ phú giàu thứ 23 Nhật Bản tại Việt Nam

12/19/2013 10:30:00 AM

Chiến lược NIDEC là sẽ biến Việt Nam từ chỗ là nơi đặt các phân xưởng sản xuất hàng hóa đơn thuần thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ hàng đầu khu vực.

Tags: đầu tư tại Việt Nam, tỷ phú Nhật Bản, Shigenobu Nagamori, Chủ tịch Tập đoàn NIDEC, Chiến lược kinh doanh