Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhà hàng duy nhất

Kem Thủy Tạ sắp lên sàn UpCom

Kem Thủy Tạ sắp lên sàn UpCom

11/06/2017 04:32:00 PM

HNX vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy Tạ được đăng ký giao dịch toàn bộ 3 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán TTJ trên UpCom....

Tags: chứng khoán hà nội , kinh doanh thương mại , phiên đấu giá , nhà hàng duy nhất , đăng ký giao dịch , Sở Giao dịch chứng khoán