Tin tức, bài viết mới nhất về :

ngưng ép rượu

Ngưng ép rượu: Ông không uống nghĩa là không chân thành! Từ khi nào chuyện 'chân thành' lại đo bằng ly rượu?

Ngưng ép rượu: Ông không uống nghĩa là không chân thành! Từ khi nào chuyện 'chân thành' lại đo bằng ly rượu?

2/7/2017 2:02:00 PM

"Ông không uống nghĩa là ông khinh tôi! Từ khi nào sự khinh hay quý lại đo bằng ly rượu?", ông Hoàng Tùng - CEO Pizza Home liên tục đặt ra các câu hỏi xung quanh vấn đề ép rượu ở Việt Nam.

Tags: ép rượu, bia rượu, uống rượu, văn hóa, doanh nghiệp, pizza home, zamba, ly rượu, ngưng ép rượu, người Việt, việt nam, StartUp