Tin tức, bài viết mới nhất về :

lên men tự nhiên

Nước mắm truyền thống gặp khó vì... pháp lý!

Nước mắm truyền thống gặp khó vì... pháp lý!

10/17/2016 8:34:40 AM

Sắp tới đây, với những quy định ngày càng “mở”, quốc hồn quốc túy của nước mắm cũng sẽ “mở” theo.

Tags: người Việt Nam, lên men tự nhiên, sản xuất nước mắm, quốc hồn quốc túy