Tin tức, bài viết mới nhất về :

lao động nông thôn

Lao động nông thôn ở đâu trong Cách mạng 4.0?

Lao động nông thôn ở đâu trong Cách mạng 4.0?

12/9/2017 5:01:00 PM

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhảy vọt nhưng đồng thời là thách thức lớn đối với các nhà làm chính sách. Bằng cách nào để người dân nghèo, người dân...

Tags: lao động nông thôn, cách mạng công nghiệp, NGƯỜI DÂN NGHÈO, kết nối doanh nghiệp, trí thông minh, năng suất lao động

Báo động 'chảy máu' lao động nông thôn

Báo động 'chảy máu' lao động nông thôn

12/19/2016 8:28:03 AM

Kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 cho thấy, luồng di cư từ nông thôn ra thành thị đang quá lớn khiến các vùng nông thôn đối mặt nhiều khó khăn. Với thực tế phần lớn lao...

Tags: lao động nông thôn, Tổng cục Thống kê, người di cư, Nhu cầu lao động

Lương công nhân Trung Quốc tăng “đuối” dần

Lương công nhân Trung Quốc tăng “đuối” dần

3/23/2016 8:44:08 PM

Chi phí nhân công chững lại có thể giúp các công ty Trung Quốc cạnh tranh tốt hơn, nhưng lại có thể hạn chế tiêu dùng trong nước...

Tags: công nhân Trung Quốc, công ty Trung Quốc, khủng hoảng tài chính, tăng thu nhập, lao động di cư, lao động nông thôn, người lao động, mức lương, chi phí nhân công, lương công nhân trung quốc, tăng lương tối thiểu

Lương bình quân tại doanh nghiệp nhà nước rơi vào đà giảm

Lương bình quân tại doanh nghiệp nhà nước rơi vào đà giảm

3/19/2016 7:08:41 PM

Mặc dù lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất, nhưng đang có xu hướng giảm.

Tags: doanh nghiệp nhà nước, thị trường lao động, lao động nông thôn, người lao động, Tăng năng suất lao động