Lương bình quân tại doanh nghiệp nhà nước rơi vào đà giảm

19/03/2016 19:08 PM | Kinh doanh

Mặc dù lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất, nhưng đang có xu hướng giảm.

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH), xét về hình thức sở hữu, lao động làm việc trong các khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục có thu nhập bình quân tháng cao nhất 5,5 triệu đồng, tuy nhiên giảm so với quý 3/2015 là 664 nghìn đồng. Khu vực tập thể có mức thu nhập thấp nhất 3,49 triệu đồng nhưng so với quý 3/2015 lại là khu vực có mức tăng cao nhất 509.000 đồng.

Thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 4,66 triệu đồng, của nam là 4,89 triệu đồng, của nữ là 4,35 triệu đồng; của lao động thành thị là 5,45 triệu đồng và của lao động nông thôn là 4,03 triệu đồng.

So với quý 3/2015, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng 56 nghìn đồng. So với quý 4/2014, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng 305 nghìn đồng.

Xét theo nghề, thu nhập bình quân tháng của nhóm quản lý vẫn cao nhất, đạt 7,8 triệu đồng, tiếp đến là nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc cao với 6,6 triệu đồng, thấp nhất là nhóm lao động giản đơn với 3,19 triệu đồng.

So với quý 3/2015, thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng ở hầu hết các nhóm nghề, tăng cao nhất là nhóm nghề lao động kỹ thuật trong nông nghiệp, tăng 441 nghìn. Thấp nhất là nhóm nghề chuyên môn kỹ thuật bậc cao là 15.000 đồng. Riêng nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc trung giảm 30.000 đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng KHLĐ (Bộ LĐ-TB&XH), thu nhập của tất cả các nhóm tất cả trong khảo sát đều có xu hướng tăng. Nguyên nhân tăng chưa hẳn do tăng năng suất lao động hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp mà do các kết quả của tăng trưởng đã chuyển vào khu vực này. Đặc biệt, việc điều chỉnh lương tối thiểu và các chế độ khác trong năm 2016 có nhiều chính sách khiến lương tăng hơn.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, năm 2016 nền kinh tế tiếp tục đà hồi phục và phát triển mạnh nhờ các nỗ lực và cải cách trong nước. Tăng trưởng kinh tế phục hồi sẽ tác động tích cực tới thị trường lao động.

Về cung lao động: trong vòng 12 tháng tới, lực lượng lao động ước đạt 55,3 triệu người. Dự báo lực lượng lao động có việc làm ước đạt 54,1 triệu người. Lực lượng lao động có việc làm trong một số ngành sẽ tăng như công nghiệp chế biến chế tạo, vận tải kho bãi, thông tin và truyền thông.

Một số ngành lao động giảm như nông lâm và ngư nghiệp, khai khoáng. Dự báo năm 2016, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,2%.

Theo Diệu Thùy

Cùng chuyên mục
XEM