Tin tức, bài viết mới nhất về :

Holocracy

Zappos 'thẳng tay' đổi mới mô hình quản lý

Zappos 'thẳng tay' đổi mới mô hình quản lý

6/11/2015 9:05:25 AM

Với mô hình tự quản lý Holacracy, nhân viên làm việc tại Zappos có cơ hội được trau dồi và phát triển khả năng nhiều hơn.

Tags: cơ cấu tổ chức, Holocracy, zappos, nhân viên, quản lý, tổ chức, nhân viên nghỉ việc, đội ngũ nhân viên, môi trường làm việc, quản lý nhân sự