Tin tức, bài viết mới nhất về :

hệ thống cảnh báo sớm

Đây là nền kinh tế có nguy cơ lâm vào khủng hoảng tài chính cao nhất thế giới

Đây là nền kinh tế có nguy cơ lâm vào khủng hoảng tài chính cao nhất thế giới

9/30/2017 10:22:11 AM

Hai chuyên gia Subbaraman và Michael Loo đã sử dụng dữ liệu từ đầu những năm 1990 để phát triển hệ thống cảnh báo sớm về khủng hoảng tài chính.

Tags: khủng hoảng tài chính, hệ thống cảnh báo, bất động sản, hệ thống cảnh báo sớm, khủng hoảng tài chính châu Á