Tin tức, bài viết mới nhất về :

google ventures

Google Ventures và hành trình đi tìm thuốc trường sinh bất lão - Phần 3: Hành trình tạo dựng tên tuổi Google Ventures

Google Ventures và hành trình đi tìm thuốc trường sinh bất lão - Phần 3: Hành trình tạo dựng tên tuổi Google Ventures

10/24/2015 5:30:00 PM

“Google Ventures có một động lực tài chính trực tiếp để bảo đảm các công ty chúng tôi đầu tư vào đều thành công, các quyết định đầu tư của chúng tôi được đưa ra độc lập so với lộ trình...

Tags: thay đổi thế giới, đồng sáng lập, quỹ đầu tư mạo hiểm, thung lũng Silicon, quản trị công ty, nhà sáng lập, điện toán đám mây, Bill Maris, google ventures

Google Ventures và hành trình đi tìm thuốc trường sinh bất lão - Phần 2: Mối quan tâm về công nghệ sinh học

Google Ventures và hành trình đi tìm thuốc trường sinh bất lão - Phần 2: Mối quan tâm về công nghệ sinh học

10/24/2015 1:45:52 PM

Xác định những công ty khoa học công nghệ đầy tiềm năng không giống việc săn tìm xung quanh thung lũng Silicon cho những lập trình viên với một ứng dụng tuyệt vời. “Trong 20 năm nữa, sinh...

Tags: khoa học công nghệ, thung lũng Silicon, chăm sóc sức khỏe, đồng sáng lập, kỹ sư google, phân tích dữ liệu, google ventures, đối tác đầu tư, nhà khoa học

Google Ventures và hành trình đi tìm thuốc trường sinh bất lão (P.1)

Google Ventures và hành trình đi tìm thuốc trường sinh bất lão (P.1)

10/24/2015 7:45:00 AM

Google Ventures là Quỹ đầu tư có quy chế hoạt động gần như độc nhất ở Thung lũng Silicon. Công ty đầu tư tư nhân này hoạt động độc lập với công ty mẹ (hiện nay là Alphabet), đầu tư vào cả...

Tags: trường sinh bất lão, quỹ đầu tư, thung lũng Silicon, công ty tài chính, google ventures, Bill Maris, đầu tư, quản lý tài sản, Chiến lược kinh doanh, danh mục đầu tư, công ty công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà sáng lập