Tin tức, bài viết mới nhất về :

dự án đầu tư vào việt nam

Hàn Quốc đứng số 1 về thu hút FDI tại Việt Nam

Hàn Quốc đứng số 1 về thu hút FDI tại Việt Nam

11/3/2014 8:17:00 AM

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, riêng trong 10 tháng năm 2014, Hàn Quốc đã đầu tư 415 dự án mới và có 129 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 3,6...

Tags: samsung, hàn quốc, fdi hàn quốc, thu hút fdi tại việt nam, nhà đầu tư Hàn Quốc, dự án đầu tư vào việt nam