Tin tức, bài viết mới nhất về :

nhà đầu tư Hàn Quốc

Hàn Quốc đứng số 1 về thu hút FDI tại Việt Nam

Hàn Quốc đứng số 1 về thu hút FDI tại Việt Nam

11/3/2014 8:17:00 AM

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, riêng trong 10 tháng năm 2014, Hàn Quốc đã đầu tư 415 dự án mới và có 129 dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 3,6...

Tags: samsung, hàn quốc, fdi hàn quốc, thu hút fdi tại việt nam, nhà đầu tư Hàn Quốc, dự án đầu tư vào việt nam

Nhà đầu tư Hàn Quốc vào bất động sản Việt Nam: Sóng ngầm đã nổi

Nhà đầu tư Hàn Quốc vào bất động sản Việt Nam: Sóng ngầm đã nổi

1/9/2014 2:11:26 PM

Năm 2013, hai doanh nghiệp (DN) lớn của Hàn Quốc là Lotte Hotels & Resorts, thuộc Tập đoàn Lotte và CJ đã thực hiện hai thương vụ mua bán - sáp nhập đáng kể trong lĩnh vực bất động sản...

Tags: Lotte Hotels & Resorts, M&A bất động sản, nhà đầu tư Hàn Quốc, Tập đoàn Lotte, tập đoàn cj