Tin tức, bài viết mới nhất về :

dự án BOT giao thông

Phí đường bộ quá cao, Bộ Tài chính vẫn không cho lùi thời hạn thu, nhưng đưa ra lời giải thích hợp lý

Phí đường bộ quá cao, Bộ Tài chính vẫn không cho lùi thời hạn thu, nhưng đưa ra lời giải thích hợp lý

1/8/2016 8:56:19 AM

Trách nhiệm của Bộ Giao thông rất lớn từ lúc đề xuất, triển khai, xây dựng và thu phí cho dự án BOT Giao thông, vì vậy việc Bộ Giao thông lại đi đề nghị lùi thời hạn thu phí là không phù...

Tags: lùi thời hạn, xây dựng cầu đường, phí đường bộ, dự án BOT, BOT giao thông, trạm thu phí, Bộ Tài chính, dự án BOT giao thông, bộ giao thông vận tải, lùi thời hạn tăng phí

Được lợi gì từ dự án BOT giao thông?

Được lợi gì từ dự án BOT giao thông?

9/30/2015 9:03:51 AM

Báo Giao thông khởi đăng loạt bài về việc đầu tư các dự án BOT giao thông.

Tags: dự án BOT giao thông, hợp tác đầu tư, hành lang pháp lý, nhà đâu tư, doanh nghiệp, vốn tín dụng, hợp đồng xây dựng