Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chiến dịch truyền thông trên TikTok

TikTok chưa đặt nặng vấn đề doanh thu ở Việt Nam trong thời gian đầu thương mại hóa, mà tập trung vào "giáo dục" thị trường

TikTok chưa đặt nặng vấn đề doanh thu ở Việt Nam trong thời gian đầu thương mại hóa, mà tập trung vào "giáo dục" thị trường

12/10/2019 08:40:35 AM

Mặc dù đã tuyên bố chính thức về việc thương mại hóa nền tảng của mình vào tháng 7/2019, nhưng do TikTok vẫn còn tương đối mới tại Việt Nam, nên việc quan trọng nhất doanh nghiệp này tập trung vẫn là tiếp tục ‘giáo dục’ thị trường, trong đó có người dùng phổ thông, các nhà sáng tạo nội dung và bây giờ thêm các thương hiệu.

Tags: tiktok , quảng cáo trên TikTok , chiến dịch truyền thông trên TikTok , Viettel Cộng Cộng