Tin tức, bài viết mới nhất về :

chi ngân sách xử lý nợ xấu

Chính thức rút đề xuất chi ngân sách xử lý nợ xấu

Chính thức rút đề xuất chi ngân sách xử lý nợ xấu

10/31/2014 7:04:00 PM

Vẫn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh thừa ủy quyền Thủ tướng ký, báo cáo của Chính phủ về thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước...

Tags: nợ xấu, chi ngân sách xử lý nợ xấu, ngân sách, Xử lý nợ xấu, bộ kế hoạch và đầu tư, vũ văn ninh