Tin tức, bài viết mới nhất về :

cả họ làm quan

Hà Nội yêu cầu huyện Mỹ Đức báo cáo về "vụ cả họ làm quan”

Hà Nội yêu cầu huyện Mỹ Đức báo cáo về "vụ cả họ làm quan”

9/18/2015 10:06:50 AM

Huyện Mỹ Đức có 13 phòng, ban thì hơn 10 người là anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện… UBND TP Hà Nội đã có yêu cầu huyện Mỹ Đức báo cáo cụ thể vấn đề này.

Tags: cả họ làm quan, huyện Mỹ Đức, lãnh đạo huyện, Thành ủy Hà Nội