Tin tức, bài viết mới nhất về :

bảo vệ tài nguyên

Đại bàng, sếu đầu đàn và chim sẻ: Làm sao cân bằng lợi ích và bảo vệ tài nguyên “mềm” cho công nghiệp điện tử?

Đại bàng, sếu đầu đàn và chim sẻ: Làm sao cân bằng lợi ích và bảo vệ tài nguyên “mềm” cho công nghiệp điện tử?

12/26/2020 3:11:39 PM

Năm 2020, Việt Nam liên tục đón được các tập đoàn lớn trong ngành điện tử, trong số đó có cả nhà cung cấp của Apple là Foxconn và Pegatron… Làm sao để các công ty này tạo ra nhiều lợi ích...

Tags: công nghiệp điện tử, bảo vệ tài nguyên, doanh nghiệp FDI, công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp giải cứu ong Mỹ

Doanh nghiệp giải cứu ong Mỹ

7/29/2015 2:30:00 PM

Loài ong mật của Mỹ đang... hấp hối. Điều gì có nguy cơ sẽ biến mất cùng với chúng? Có thể đó là những thức ăn mà người Mỹ đang dùng hàng ngày.

Tags: Khu bảo tồn, phi lợi nhuận, bảo vệ tài nguyên, tài nguyên thiên nhiên, sáng lập viên, tạo cảm hứng