Tin tức, bài viết mới nhất về :

sơ cấp

Cứ 100 lãnh đạo doanh nghiệp Việt, có 16 người không có bằng cấp, chuyên môn

Cứ 100 lãnh đạo doanh nghiệp Việt, có 16 người không có bằng cấp, chuyên môn

9/28/2014 12:54:16 PM

Theo đánh giá của ILO, hệ quả của tình trạng này là năng suất lao động của Việt Nam ở vào mức thấp nhất của Châu Á - Thái Bình Dương.

Tags: bằng cấp, trình độ, lao động, trung cấp, sơ cấp, đại học, cao đẳng, việc làm, lãnh đạo