Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhân sự việt nam

Làm sao để giữ chân nhân tài khi bạn chưa thể tăng lương ngay cho họ?

Làm sao để giữ chân nhân tài khi bạn chưa thể tăng lương ngay cho họ?

25/02/2015 08:00:00 AM

Cần phải xác định rõ rằng, nhân sự chủ chốt và nhân tài là tài sản của Công ty, không của riêng bất kỳ cá nhân nào. Trách nhiệm và chiến lược giữ gìn tài sản này thuộc về người chủ sở hữu hay lãnh đạo cao nhất của Công ty.

Tags: nhân sự , nhân tài , làm sao để giữ chân nhân tài , nhân sự việt nam , việc làm , kinh doanh , Câu chuyện kinh doanh , ICP , Marico , Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

Lương tổng giám đốc các khách sạn cao cấp tại Việt Nam: Từ 200-300 triệu đồng/tháng

Lương tổng giám đốc các khách sạn cao cấp tại Việt Nam: Từ 200-300 triệu đồng/tháng

05/05/2014 09:09:50 AM

Các vị trí nhân sự cao cấp, thu nhập cao ở khách sạn lớn tại Việt Nam đều do người nước ngoài nắm giữ.