Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghị quyết chính phủ

'Siêu ủy ban' sẽ làm tròn vai của SCIC?

'Siêu ủy ban' sẽ làm tròn vai của SCIC?

29/09/2018 05:27:00 PM

13 năm sau khi SCIC thành lập, những vấn đề về quản lý vốn Nhà nước tiếp tục được lật lại và chuyển trách nhiệm cho một tổ chức mới.

Tags: vốn nhà nước , trách nhiệm quản lý , quản trị doanh nghiệp , doanh nghiệp nhà nước , nghị quyết chính phủ

SCIC về "siêu Uỷ ban": Mối lo "Nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn"?

SCIC về "siêu Uỷ ban": Mối lo "Nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn"?

19/09/2018 08:37:00 AM

Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để phát huy được vai trò của SCIC mà vẫn đảm bảo được tính thống nhất của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tags: vốn nhà nước , chuyên gia kinh tế , nghị quyết chính phủ , sử dụng vốn nhà nước

“Cổ phần hoá, bán không được thì chỉ có phá sản”

“Cổ phần hoá, bán không được thì chỉ có phá sản”

06/06/2015 04:05:00 PM

Bộ Tài chính cho biết, sau 5 tháng đầu năm 2015 mới cổ phần hoá 43 doanh nghiệp theo mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ còn hơn 246 doanh nghiệp phải cổ phần hoá.

Tags: Bộ Tài chính , nghị quyết chính phủ , doanh nghiệp nhà nước , cổ phần hóa , công ty cổ phần , Bộ tài chính , ipo , mục tiêu cổ phần hóa

Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2015 ở mức 6,2%

Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2015 ở mức 6,2%

06/01/2015 12:34:00 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết đầu tiên của năm 2015 – Nghị quyết 01 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Tags: Chính phủ , nghị quyết chính phủ , Nghị quyết 01 , gdp , chính sách tiền tệ , thị trường , giá cả , nhập khẩu , xuất khẩu , nợ xấu , tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước