Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghị quyết 01

Nghị quyết 01 của Chính phủ là động lực và "chìa khóa” cho tăng trưởng năm 2024

Nghị quyết 01 của Chính phủ là động lực và "chìa khóa” cho tăng trưởng năm 2024

12/02/2024 06:32:00 PM

Chính phủ nhấn mạnh đến 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024

Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã nhanh chóng triển khai giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã nhanh chóng triển khai giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

05/02/2017 11:17:00 PM

Lần đầu tiên Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 ngay từ ngày đầu năm để kịp thời có cơ sở cho các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện sớm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2017.

Tags: mục tiêu tăng trưởng , Nghị quyết 01 , họp báo chính phủ , tăng trưởng GDP , kiểm soát lạm phát , tăng trưởng kinh tế

Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2015 ở mức 6,2%

Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2015 ở mức 6,2%

06/01/2015 12:34:00 PM

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết đầu tiên của năm 2015 – Nghị quyết 01 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Tags: Chính phủ , nghị quyết chính phủ , Nghị quyết 01 , gdp , chính sách tiền tệ , thị trường , giá cả , nhập khẩu , xuất khẩu , nợ xấu , tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước