Tin tức, bài viết mới nhất về :

khách hàng bị điếc

Khách hàng bị điếc, cô nhân viên Starbucks đã phục vụ theo cách không thể tuyệt vời hơn

Khách hàng bị điếc, cô nhân viên Starbucks đã phục vụ theo cách không thể tuyệt vời hơn

4/4/2016 6:16:00 PM

Việc làm này của cô nhân viên Starbucks với một khách hàng bị điếc sẽ khiến bạn nể phục.

Tags: Ngôn ngữ ký hiệu, Starbucks, nhân viên, khách hàng bị điếc, phục vụ