Tin tức, bài viết mới nhất về :

Huyền Chip

Tài năng như Huyền Chip: Lọt top 5 người có tiếng nói hàng đầu mảng AI thế giới, sắp thành giảng viên Stanford, được cả Elon Musk chú ý

Tài năng như Huyền Chip: Lọt top 5 người có tiếng nói hàng đầu mảng AI thế giới, sắp thành giảng viên Stanford, được cả Elon Musk chú ý

11/19/2020 8:43:00 AM

Không chỉ là người có ảnh hưởng với giới trẻ Việt, Huyền Chip đang ngày càng khẳng định được tài năng và có những bước tiến mới trong sự nghiệp tại nước ngoài.

Tags: giới trẻ Việt, trí tuệ nhân tạo, Đại học Stanford, Huyền Chip, AI

Huyền Chip: "Nếu mình nói xách balo lên và đi, nhiều người sẽ bảo mình cổ xúy cho giới trẻ lao vào chỗ chết"

Huyền Chip: "Nếu mình nói xách balo lên và đi, nhiều người sẽ bảo mình cổ xúy cho giới trẻ lao vào chỗ chết"

12/19/2016 8:29:00 PM

Với Huyền Chip, tác giả của cuốn sách "Xách balo lên và đi", đi ra ngoài thế giới không phải là một xu hướng mà là "kim chỉ nam" mà các bạn trẻ cần làm trong xã hội rộng mở này.

Tags: Huyền Chip, xách balo lên và đi, bạn trẻ, du lịch