Tin tức, bài viết mới nhất về :

Guide

[Chuyện nghề] Nhọc nhằn nghề hướng dẫn viên du lịch cho Tây

[Chuyện nghề] Nhọc nhằn nghề hướng dẫn viên du lịch cho Tây

09/04/2015 08:51:00 AM

Hướng dẫn viên du lịch được trả thù lao không khác phương thức của nghề massage: Lương bèo bọt và chỉ sống nhờ tiền Tip. Nhưng, không phải cứ làm việc với Tây là nhàn hạ và nhiều tiền như nhiều người vẫn tưởng.

Tags: Guide , Tourist , khách du lịch , hướng dẫn viên du lịch , hướng dẫn viên , du lịch , khách cỏ , khách sộp , tiền tip , agoda , chuyện nghề , việc làm