Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cơm tấm miền Tây

Cũng là cơm tấm nổi danh quen thuộc, nhưng cứ đến Long Xuyên điều gì lại khiến người ta phải ăn bằng được "cơm tấm hào sảng của miền Tây"?

Cũng là cơm tấm nổi danh quen thuộc, nhưng cứ đến Long Xuyên điều gì lại khiến người ta phải ăn bằng được "cơm tấm hào sảng của miền Tây"?

10/08/2022 04:56:24 PM

Vẫn là cơm tấm nhưng ở nơi này lại có một diện mạo có phần khác lạ, ăn thử lại ngon miễn bàn.

Tags: cơm tấm , cơm tấm miền Tây , ẩm thực