Tin tức, bài viết mới nhất về :

chính sách tài chính tiền tệ

Ông Nguyễn Duy Hưng: Nền kinh tế Mỹ có khả năng tự phục hồi bằng ... bàn phím

Ông Nguyễn Duy Hưng: Nền kinh tế Mỹ có khả năng tự phục hồi bằng ... bàn phím

1/28/2016 8:08:47 PM

Đây là một nhận định có tính hài hước của Chủ tịch Chứng khoán SSI khi nói về cuộc tháo chạy của dòng vốn khỏi các thị trường mới nổi tồi tệ nhất trong lịch sử 15 năm.

Tags: kinh tế mỹ, thị trường mới nổi, chính sách tiền tệ, chính phủ Mỹ, thị trường Mỹ, thị trường chứng khoán, giới đầu tư, doanh nghiệp toàn cầu, chính sách tài chính tiền tệ, Chính sách tài chính