Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bộ Lao động - Thương binh xã hội

Nguồn nhân lực Việt Nam - Câu chuyện cũ và... buồn

Nguồn nhân lực Việt Nam - Câu chuyện cũ và... buồn

11/04/2018 03:18:34 PM

“Việt Nam là một trong những nền kinh tế có năng suất lao động thấp nhất thế giới.” “Trình độ quản trị của doanh nghiệp Việt Nam cũng thuộc loại thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á.”

Tags: cptpp , nguồn nhân lực , nhân lực , tăng trưởng kinh tế , năng suất lao động , quản trị doanh nghiệp , PCI , navigos search , doanh nghiệp FDI , Bộ Lao động - Thương binh xã hội , Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lương tối thiểu 2015 có thể tăng 10%

Lương tối thiểu 2015 có thể tăng 10%

30/07/2014 09:48:40 AM

Lương tối thiểu năm 2015 sẽ tăng nhưng khó tăng cao, nhiều khả năng tăng trên 10%.