Tin tức, bài viết mới nhất về :

vua giàu mỏ

4 bài học kinh doanh từ người giàu nhất “trong những người giàu nhất”

4 bài học kinh doanh từ người giàu nhất “trong những người giàu nhất”

7/21/2015 2:03:00 PM

Cuộc sống và sự nghiệp của ông vua dầu lửa, Rockefeller đã chạm đáy khi còn trẻ, nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, ông không những thoát khỏi mà còn vươn lên trở thành một huyền...

Tags: bài học kinh doanh, người giàu nhất, nghị lực phi thường, tài sản khổng lồ, câu chuyện làm giàu, Rockefeller, vua giàu mỏ, giàu nhất, vua dầu lửa