Vietcombank lãi sau thuế 5.800 tỷ đồng quý 2/2022, gấp rưỡi cùng kỳ

26/07/2022 10:44 AM | Kinh doanh

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động ngoại hối của Vietcombank cùng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với lợi nhuận trước thuế hơn 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 5.800 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận quý 2 của Vietcombank tăng trưởng hơn 50%. Qua đó, lợi nhuận lũy kế 6 tháng của nhà băng này là 16.918 tỷ đồng và 13.540 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn thu của Vietcombank quý 2, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cao gấp rưỡi cùng kỳ năm trước, lên tới 1.470 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi, lên gần 600 tỷ đồng.

Về phía chi phí, chi phí hoạt động của Vietcombank cũng tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên gần 5.700 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2022, Vietcombank ghi nhận tài sản 1,594 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Giá trị cho vay khách hàng tăng trưởng 14,6% lên 1,091 triệu tỷ đồng.  Trong đó, nợ xấu là 6.667 tỷ đồng, chiếm 0,61% tổng cho vay. Huy động vốn của Vietcombank tăng 5,17% lên 1,195 triệu tỷ đồng.

Vietcombank hiện có 21.671 nhân viên, tăng 689 người so với đầu năm.

Hà My

Từ khóa:  Vietcombank
Cùng chuyên mục
XEM