Tin tức, bài viết mới nhất về :

tuần lễ thời trang Milan

Con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn về nước bằng chuyên cơ riêng, đi cách ly tập trung vì tiếp xúc bệnh nhân số 17

Con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn về nước bằng chuyên cơ riêng, đi cách ly tập trung vì tiếp xúc bệnh nhân số 17

3/9/2020 4:55:42 PM

Tiên Nguyễn đã được ba mình là "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thu xếp cho về nước trên một chuyên cơ riêng.

Tags: Johnathan Hạnh Nguyễn, chuyên cơ riêng, tuần lễ thời trang Milan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới