Tin tức, bài viết mới nhất về :

triệu phú thời gian

Siêu nhân và triệu phú thời gian

Siêu nhân và triệu phú thời gian

9/1/2015 11:14:47 AM

Mỗi người dù ở cương vị nào, làm thuê hay là làm tổng thống thì cũng đều chỉ được sở hữu 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, quỹ thời gian là công bằng cho tất cả mọi người, điều quan trọng là...

Tags: siêu nhân, triệu phú thời gian, quỹ thời gian, lên kế hoạch, kế hoạch công việc, công việc, nhân viên, đồng sự, cân bằng cuộc sống